Mobirise offline website builder

Ušetříme Vám Peníze!

Víte, že náklady na výzkum a vývoj můžete

uplatnit hned 2x?

Náklady na výzkum a vývoj můžete pro snížení daňového základu uplatnit hned dvakrát!


Na základě § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů může podnikatelský subjekt v rámci daňového přiznání uplatnit 100% nákladů vynaložených na výzkum a vývoj jako odčitatelnou položku od základu daně.

Nejste si jisti co všechno je výzkumem a vývojem?

Nabízíme služby poradenství v oblasti výzkumu a vývoje podle výše uvedeného ustanovení zákona.

Posouzení činností

Náš certifikovaný poradce s Vámi projde Vaše činnosti a identifikuje ty, které odpovídají definici výzkumu a vývoje, a které půjdou uplatnit pro odečet nákladů z daňového základu.

Zpracování projektu

Zpracujeme pro Vás nebo ve spolupráci s Vámi projekt výzkumu a vývoje tak aby splňoval veškeré legislativní náležitosti a nic nebránilo jeho použití jako podkladu pro odečet nákladů z daňového základu.

Zpracování posudku

Po realizaci projektu vypracujeme posudek celého projektu pro finanční úřad tak aby nebylo pochybnosti o oprávněnosti odečtu nákladů na vědu a výzkum.

Jak celý proces probíhá?

  1. Poradce s vámi projde vaše činnosti a identifikuje ty, které spadají do výzkumu a vývoje.
  2. Zpracujeme pro vás nebo ve spolupráci s Vámi projekt výzkumu a vývoje, který je podkladem pro odečet nákladů z daňového základu.
  3. V průběhu realizace projektu probíhají konzultace a kotroly, že vše odpovídá původnímu záměru.
  4. Na konci realizace projektu od nás obdržíte posudek, že projekt byl realizován v souladu s platnou legislativou a lze jej tedy použít pro odečet z daňového základu.

Kolik můžete ušetřit?

Míra úspor závisí na rozsahu realizovaného projektu. Veškeré náklady spojené s projektem výzkumu a vývoje (platy zaměstnanců, výroba prototypu, provozní zkoušky atd.) lze uplatnit pro snížení daňového nákladu ještě jednou. Přímo tedy ušetříte 19% z těchto nákladů. 


Například, pokud by se na projektu výzkumu a vývoje podíleli tři vaši zaměstnanci, po dobu jednoho roku, za předpokladu osobních nákladů na zaměstnance ve výši 35 000 Kč bude hodnota projetku 1 260 000 Kč a přímá úspora na dani   239 400 Kč.

Chcete ušetřit díky výzkumu a vývoji?

Řekněte o nás dál: